საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე–4 კორპუსში განლაგებული #18 ელექტრომექანიკის ლაბორატორიისენერგოაუდიტის ანგარიში

გადმოწერა

Leave a Reply