ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პრეს რელიზი

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა პრეს-რელიზი მდგრადი განვითარების და პოლიტიკის ცენტრის მიერ განხორციელებული და დასრულებული პროექტის შესახებ. სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/32867/node/32867_ka

Leave a Reply